Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2018

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT NHIÊN LIỆU XĂNG DẦU – CÔNG NGHỆ IoT

Xăng – dầu là 2 yếu tố quan trọng, quyết định sự sống còn của [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUAN TRẮC TRẠM BƠM TỪ XA – CÔNG NGHỆ IoT

Việc dùng máy bơm cũng như xây dựng trạm bơm có thể thực hiện trong [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG RA/VÀO CỬA HÀNG TỪ XA

Giải pháp cho hệ thống giám sát tình trạng ra vào cửa hàng từ xa. [...]