Danh mục: HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ

HỆ THỐNG THEO DÕI NHIỆT ĐỘ TỦ THUỐC – BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Hệ thống theo dõi nhiệt độ

Hệ thống theo dõi nhiệt độ tủ thuốc vừa được ATSCADA triển khai bàn giao và lắp đặt thành công theo đơn đặt hàng từ Bệnh Viện Đại Học Y Dược. Toàn bộ hệ thống bao gồm: thiết bị phần cứng & phần mềm giám sát và cảnh báo. Với phương thức giám sát thủ […]

TỦ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO VACCINE

Tủ cảnh báo nhiệt độ khi vaccine

Tủ cảnh báo nhiệt độ kho vaccine là giải pháp tối ưu hàng đầu hiện nay trong khâu hỗ trợ công tác giám sát và theo dõi chính xác nhiệt độ tại các kho/tủ vaccine. Vừa qua  ATSCADA đã triển khai bàn giao và lắp đặt thành công theo đơn đặt hàng từ Trung tâm kiểm […]

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO THUỐC BV ĐA KHOA XUYÊN Á

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ tại bệnh viện Xuyên Á

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ kho thuốc được sử dụng trong hầu hết các bệnh viện, TTYT, kho dược phẩm,….nói riêng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Y tế nói chung. Vừa qua ATSCADA đã triển khai bàn giao và lắp đặt thành công theo đơn đặt hàng từ Bệnh Viện […]