Monthly Archives: Tháng Năm 2019

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG SCADA GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

Hệ thống giám sát vá quản lý điện năng ứng dụng SCADA Giám sát và [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM PHÒNG SERVER – SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Hệ thống giám sát cảnh báo phòng server Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất là [...]

GIÁM SÁT TRẠM QUAN TRẮC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG – ĐƯỜNG TRUYỀN FTP

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tăng cường việc kiểm soát ô nhiễm [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH – CÔNG TY SÔNG CHÂU

Với nhu cầu theo dõi và giám sát nhiệt độ cho kho lạnh hoạt động [...]