Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2020

GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ PHÒNG MÁY CHỦ

Giám sát cảnh báo nhiệt độ phòng máy chủ hiện đang là hệ thống vô [...]

HỆ THỐNG QUẢN LÍ TÒA NHÀ BMS

Hệ thống quản lí tòa nhà còn được biết đến với tên gọi hệ thống [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

Hệ thống giám sát trang trại chăn nuôi ra đời xuất phát từ nhu cầu [...]

PHẦN MỀM GIÁM SÁT QUẢN LÍ ĐIỆN NĂNG

Phần mềm giám sát quản lí điện năng là một trong những giải pháp thông [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ẨM THÔNG MINH

Hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt ẩm được sản xuất và thiết kế bởi [...]

PHẦN MỀM GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÍ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Phần mềm giám sát và quản lí hệ thống xử lý nước thải ra đời [...]

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ THỜI GIAN

Chuẩn hóa và đồng bộ tất cả quy trình luôn là tiêu chuẩn để các [...]