Monthly Archives: Tháng Sáu 2020

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN .NET

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN .NET Hiện ATSCADA có nhu cầu tuyển dụng 5 vị [...]

PHẦN MỀM THEO DÕI TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Phần mềm theo dõi tiến độ sản xuất tích hợp trong các bảng led theo [...]

PHẦN MỀM GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH

Phần mềm giám sát cảnh báo nhiệt độ kho lạnh được tích hợp trong hệ [...]

PHẦN MỀM GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ PHÒNG SERVER

Phần mềm giám sát cảnh báo nhiệt độ phòng server là 1 trong những phần [...]