Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2018

GIÁM SÁT HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ XA

Hệ thống tưới nước tự động hiện là phương pháp tưới cung cấp nước tự [...]

HỆ THỐNG ANDON – GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Hệ thống ANDON là hệ thống giám sát, cảnh báo các sự cố từ máy [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO PHÒNG SERVER

Phòng Server là nơi trao đổi dữ liệu, điều hành chung của mạng máy tính, [...]

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỪ XA CÔNG NGHỆ IOT

ATSCADA Lab đã nghiên cứu và triển khai thành công hệ thống quan trắc từ [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỦ VACCINE

Hệ thống giám sát và cảnh báo nhiệt độ tủ Vaccine là một hệ thống [...]

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM XUẤT – NHẬP KHO

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ cho HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM XUẤT – [...]